Her Yerli Üretim Yazan Ürün Türk Malı mıdır?

Kiminmali.com sitesinde 9 Aralık 2019 tarihinde güncelenen "Her Yerli Üretim Yazan Ürün Türk Malı mıdır?" başlıklı bilgi şöyle;

Her Yerli Üretim Yazan Ürün Türk Malı mıdır??
Her Yerli Üretim Yazan Ürün Türk Malı mıdır?
Her Yerli Üretim Yazan Ürün Türk Malı mıdır?


Yerli üretim kavramı ile yerli malı kavramları farklıdır, karıştırılmamalıdır. Sermayesi yabancı olan, Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Türkiye’de üretilen malların, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanunu’nun ilgili maddesinde sayılan ürünlerden (sanayi, gıda ve tarımsal ürünler ile madenler gibi) Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılacağı kabul edilmiştir.

Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten yabancı sermayeli üreticiler de yerli sayılıyor. Amerikan şirketleri ya da diğer yabancı şirketlerin Türkiye’de ürettiği her ürününe Yerli Üretim damgası vuruluyor.

Türkiye’de dağıtıcılar aracılığıyla doğrudan farklı ülkelerden ithal edilip satılan ürünler, Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmiyor. Örneğin Rusya’dan ithal edilen pirincin Türkiye’de sadece ambalajlanarak satışa sunulmasının yerli üretim sayılmayacağı değerlendirilmiştir.

Bir ürünün uluslararası fikir hakları Türkiye’de kurulan bir şirkete ait ise (bu ürünün tasarımı veya parçalarını yapmasa dahi) o ürüne milli ürün deniliyor. (Yabancı isimli markalar seçilse bile yine de milli olarak kabul ediliyor)

Bir ürünün yüzde 100 yerli ve milli olabilmesi için hem uluslararası haklarına sahip olunması hem de Türkiye’de üretilmesi gerekiyor. (Ayrıca Türkçe isimli bir marka seçilmesi o ürünü diğerlerinden daha cazip hale getiriyor. Yabancı firmalar genellikle Türkçe isimli markaları satın aldıklarında mevcut ismi değiştirmiyor.)

Marka: Bir firmanın aldığı malları ya da ürettiği ürünleri, başkalarının mallarından ayırmak amacıyla malın; sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Mal: İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne ve hizmetler, satılabilen bir yerden başka bir yere gönderilen sarmalama ya da sandıklama yoluyla depolara konulabilen ürünlerdir.

Üretici bilgisi yazmayan Süt Ürünlerindeki tüm üreticiler

TÜRK MALITürk Malları | ALMAN MALIAlman Malları | İSRAİL MALIİsrail Malları | AMERİKAN MALIAmerikan Malları | ÇİN MALIÇin Malları