"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aygen Hangi Ülkenin

Aygen Hangi Ülkenin

Aygen Hangi Ülkenin

Aygen 1955 yılında kurulan Aygen Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. çatısı altında hizmet sunan yerli markadır.

Aygen Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği hizmetleri:
İthalat ve İhracat’a konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması

Tüm Gümrük Rejimleri Uygulamaları ve Danışmanlık Hizmetleri (Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat, Transit, Antrepo, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dah. İşleme, Hariçte İşleme, Geçici İthalat)

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)Tespiti Gerekli durumlarda İthalat ve İhracat için gerekli izin ve uygunluk belgelerinin alınması. (Ticaret Odası,Sanayi Odası, Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bağlı bulunduğu birimler, konsolosluk v.b. Diğer kamu ve özel kuruluşlar)

Dış ticaret, Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasını Koruma Kanunu, KDV Kanunu, Amme Alacakları Kanunu ve Gümrük Mevzuatı ile bağlantılı Sair mevzuat ile ilgili danışmanlığı hizmetleri

Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri

Serbest bölge Mevzuatı Danışmanlık hizmet

Ordino-Konşimento takip işlemleri

İlgili İhracatçı Birliklere üyelik işlemleri

Depoculuk Hizmetleri

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Aygen Hangi Ülkenin :